Welkom in Ervaringsdeskundigheid in de wijk

De sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland.

Dit landelijk platform biedt een community van inclusieve ervaringsdeskundigen.

Het platform is voor iedereen toegankelijk. Ervaringsdeskundigen zijn op hun expertise te benaderen zonder tussenpersoon.

Als zorgpionier zet ik me in voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts binnen zorg en welzijn.

Dit platform is in samenwerking met Wijkconnect tot stand gekomen.

Platform - Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid (inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl)

Meld je aan als ervaringsdeskundige