Welkom in Ervaringsdeskundigheid in de wijk

De sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland.

Dit landelijk platform biedt een community van inclusieve ervaringsdeskundigen.

Het platform is voor iedereen toegankelijk. Ervaringsdeskundigen zijn op hun expertise te benaderen zonder tussenpersoon.

Als zorgpionier zet ik me in voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts binnen zorg en welzijn.

Ik faciliteer het platform en organiseer interactieve bijeenkomsten om kennis te delen en samenwerkingen zowel intern als extern te bevorderen. Met als doel om gezamenlijk ruimte maken in onze samenleving omdat iedereen on-beperkt van betekenis is.

Meld je aan als ervaringsdeskundige