Community in Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Ontdek onze 22 organisaties en initiatieven

Inzetbureau ervaringsdeskundigheid
De sociale kaart van Ervaringsdeskundigen.Wij staan voor integrale gelijkwaardige samenwerking vanuit de kennisbronnen: ervaringsdeskundigheid (narratieve kennis vanuit de leefwereld),praktische reguliere kennis (care) enwetenschappelijke kennis (cure).Op deze kaart vind u actieve ervaringsdeskundigen. Met e Lees meer...
Wordt ervaringsdeskundige expert
Als zorgpionier coach ik ervaringsdeskundigen vanuit drijfveren en aanvullende betekenissen van kleur. Hiermee help ik je om je diepste verlangens naar concrete werkelijkheid te transformeren.Kennis en bewust-ZIJN van je drijfveren verrijkt niet alleen je werkplezier maar ook je dagelijks leven.
Wordt ervaringsdeskundige expert
Als zorgpionier coach ik ervaringsdeskundigen vanuit drijfveren en aanvullende betekenissen van kleur. Hiermee help ik je om je diepste verlangens naar concrete werkelijkheid te transformeren.
Autisme en Ontwikkeling
Gemma Rosa is de praktijk van Ria Kroes, waarin begeleiding gegeven wordt aan ouders, leerkrachten en hulpverleners bij het contact maken en ontwikkelen van “speciale kinderen en jongvolwassenen”. Met “speciale mensen” worden mensen bedoeld die in de zorg veelal een diagnose krijgen van Autisme, PDD-NOS, Asperger of aanverwante “beperkingen”.Ria: “Mijn praktijk heet “Gemma Rosa”, wat “roos in de knop” betekent. Ik heb zelf een zoon met autisme. Door de begeleiding en o Lees meer...
Van zorg naar Inclusie
Van Zorg naar Inclusie zet zich in voor de ondersteuning van patiënten en organisaties in de zorg die onderweg zijn naar ‘meer mens, minder patiënt!’. We creëren laagdrempelige mogelijkheden en een speelveld waarin patiënten volwaardig meedoen en meedenken in de gewenste verduurzaming van onze maatschappij! We delen ervaringen van groepen van patiënten en nemen belanghebbenden proactief mee in wat (niet) doelmatig werkt. We jagen interventies en innovaties aan die een positieve impact h Lees meer...
Bewust Vreewijk Voor & Door Vreewijk e.o
Wij van Bewust Vreewijk zijn een bewonersinitiatief die gestart is om die mensen te helpen die tussen wal en schip belanden. Wij zijn intermediairs bij verschillende stichtingen, Hebben wij veel contacten in verschillende sectoren, kunnen wij door giften mensen helpen die niet rond kunnen komen, verjaardagen organiseren als er niet genoeg geld is, zamelen kleding in, hebben een eigen speelgoedpagina op facebook en willen graag uitbreiden naar een ruilwinkel.Daarvoor zijn wij heel hard Lees meer...
Ervaringswerker & Kunstzinnig vormgever
Een veelzijdig inwoners initiatief, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Voel je welkom.
Ervaringsdeskundig Coaching
Herstelbegeleiding voor volwassenen (individueel of groep) na kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld. Voorlichting aan 'omstanders' over preventie: hoe je met kleine gebaren van grote betekenis kunt zijn.
Kitty Melkstop | Praktijk De Kantorka
Kitty Melkstop is gestalttherapeut en familie-ervaringsdeskundige bij Praktijk De Kantorka in Breda. De praktijk biedt gestalttherapie, beeldende therapie en psychosociale zorg.Als familie-ervaringsdeskundige op het gebied van KOPP/KVO, mantelzorg/mantelzorg ggz en levend verlies, biedt Kitty begeleiding aan familie en naasten van dierbaren met een psychische kwetsbaarheid en ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag. Zij ontwikkelt Lees meer...
Samen Bouwen aan Participatie
De meeste mensen die deels arbeidsongeschikt zijn en geen (vrijwilligers)werk hebben, willen én kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Ze krijgen alleen niet vaak de kans en mogelijkheden om hun talent en kwaliteiten onder hun condities in te zetten. Wi
Voetballen voor herstel
Het project "Voetballen voor herstel" in Malden is gevolgd door de filmschool van Iriszorg en mooi gevangen in een pakkend filmpje.
Vereniging van Mensen met Brandwonden
De Vereniging van Mensen met Brandwonden biedt brede ondersteuning aan mensen die brandwonden of een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) hebben opgelopen en is sparringpartner voor familie en naasten, zorgverleners en andere belanghebbenden zoals werkgevers.Beverwijk